Jakie są czynniki wpływające na stal nierdzewną?

August 12, 2022
najnowsze wiadomości o firmie Jakie są czynniki wpływające na stal nierdzewną?

Jakie są czynniki wpływające na stal nierdzewną?

Decydująca rola chromu w stali nierdzewnej: jest tylko jeden pierwiastek, który decyduje o właściwościach stali nierdzewnej, czyli chrom.Każdy rodzaj stali nierdzewnej zawiera pewną ilość chromu.Jak dotąd nie ma stali nierdzewnej bezchromowej.Podstawowym powodem, dla którego chrom stał się głównym pierwiastkiem decydującym o właściwościach stali nierdzewnej, jest to, że dodanie chromu jako pierwiastka stopowego w stali sprzyja rozwojowi wewnętrznych ruchów sprzeczności, co sprzyja odporności na uszkodzenia korozyjne.Tę zmianę można wytłumaczyć następującymi aspektami:

① Chrom zwiększa potencjał elektrody roztworu stałego na bazie żelaza

② Chrom absorbuje elektrony z żelaza i je pasywuje

Pasywacja jest zjawiskiem polegającym na poprawie odporności na korozję metali i stopów, ponieważ zapobiega się reakcji anodowej.Istnieje wiele teorii pasywacji metali i stopów, w tym teoria cienkowarstwowa, teoria adsorpcji i teoria ułożenia elektronów.